loading...
Asian Ruby Hotel | 26, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Asian Ruby Hotel - Đường Thi Sách

26, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 272 839 - 38 272 838 - 38 272 837(84-8) 38 272 836(84-8) 38 272 839 - 38 272 838 - 38 272 837(84-8) 38 272 836(84-8) 38 272 839 - 38 272 838 - 38 272 837

info@asianrubyhotel.com

Khoảng giá: Chưa xác định

Loading...
Loading...
script" src="http://st-n.ads1-adnow.com/js/adv_out.js">

loading...

Các dịch vụ Đường Thi Sách

Loading...

Tỉnh thành


Mạng xã hội