Caesar Hotel | 34-36, An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

Caesar Hotel

34-36, An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 350 677 - 0903 033 389

(84-8) 38 350 677 - 0903 033 389

(84-8) 38 350 106

order@caesar-hotel.net

Khoảng giá: Chưa xác định.

 

 

Caesar Hotel tại 34-36, An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới