Cafe Phố Cổ Duy Anh

Cafe Phố Cổ Duy Anh

26, Hàng Muối, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kem Hàn Quốc

Kem Hàn Quốc

40, Hàng Mành, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hương Mai Cafe - 15 Hàng Mành

Hương Mai Cafe - 15 Hàng Mành

15, Hàng Mành, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hồng Diệp Cafe Pinky Moon

Hồng Diệp Cafe Pinky Moon

28, Hàng Hành, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Old Street Cafe Restaurant

Old Street Cafe Restaurant

12-14, Hàng Hành, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cafe Việt

Cafe Việt

5, Hàng Giấy, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Radio Coffee - 11 Hàng Gai

Radio Coffee - 11 Hàng Gai

11, Hàng Gai, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cafe Phố Cổ

Cafe Phố Cổ

2, Hàng Đồng, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Zulu Cafe 42 Hàng Đậu

Zulu Cafe 42 Hàng Đậu

42, Hàng Đậu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hương Việt

Hương Việt

13, Hàng Cá, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

HAPPY COFFEE BEAN

HAPPY COFFEE BEAN

80, Phố Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cafe 75

Cafe 75

75, Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Café Lính

Café Lính

65, Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Factory 47

Factory 47

47, Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dragonfly

Dragonfly

15, Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới