loading...
Caravelle Hotel | 19, Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Caravelle Hotel - Đường Công Trường Lam Sơn

19, Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 234 999(84-8) 38 243 999(84-8) 38 234 999(84-8) 38 243 999(84-8) 38 234 999

hotel@caravellehotel.vnn.vn

Khoảng giá: Chưa xác định

Loading...
Loading...
script" src="http://st-n.ads1-adnow.com/js/adv_out.js">

loading...

Các dịch vụ Đường Công Trường Lam Sơn

Loading...

Tỉnh thành


Mạng xã hội