Công Ty Tnhh Một Thành Viên Gold Holiday

  • Địa chỉ: Số 232 Bạch Đằng, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Ngày hoạt động: 04/07/2015
  • Giám đốc: Đinh Thị Kim Ngân / Đinh Thị Kim Ngân

Số 232 Bạch Đằng, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Loading...

Loading...

DN mới thành lập

Mạng xã hội