Công Ty Tnhh Polytex Far Eastern (Việt Nam)

  • Địa chỉ: Lô B4b Cn Và B 5B Cn Đường Dc Kcn Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương
  • Ngày hoạt động: 01/06/2017
  • Giám đốc: Fan Chin Chih / Fan Chin Chih

Lô B4b Cn Và B 5B Cn Đường Dc Kcn Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Loading...

Loading...

DN mới thành lập

Mạng xã hội