loading...
Ho Sen Hotel | 4B-4C, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ho Sen Hotel - Đường Thi Sách

4B-4C, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 232 281 - 38 232 285(84-8) 38 291 849(84-8) 38 232 281 - 38 232 285(84-8) 38 291 849(84-8) 38 232 281 - 38 232 285

info@hosenhotel.com.vn

Khoảng giá: Chưa xác định

Loading...
Loading...
script" src="http://st-n.ads1-adnow.com/js/adv_out.js">

loading...

Các dịch vụ Đường Thi Sách

Loading...

Tỉnh thành


Mạng xã hội