Khách sạn 97 | 97, Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

Khách sạn 97

97, Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 368 801

(84-8) 38 368 801

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định.

 

 

Khách sạn 97 tại 97, Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới