loading...
Khách sạn Bình Minh | 112-114, Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Khách sạn Bình Minh - Đường Lê Lai

112-114, Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 256 618 - 39 256 619 - 39 250 702(84-8) 39 256 618 - 39 256 619 - 39 250 702(84-8) 39 256 618 - 39 256 619 - 39 250 702

Khoảng giá: Chưa xác định

Loading...
Loading...
script" src="http://st-n.ads1-adnow.com/js/adv_out.js">

loading...

Các dịch vụ Đường Lê Lai

Loading...

Tỉnh thành


Mạng xã hội