Gondola Hanoi Hotel

Gondola Hanoi Hotel

31, Hàng Hành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

An Hotel

An Hotel

10, Phố Hàng Giấy, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khách Sạn Golden Silk Boutique

Khách Sạn Golden Silk Boutique

109, Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hanoi La Storia Hotel

Hanoi La Storia Hotel

43, Phố Hàng Đồng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

khách sạn Art Boutique Hanoi

khách sạn Art Boutique Hanoi

63, Hàng Điếu, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Oriental Suites Hotel & Spa

Oriental Suites Hotel & Spa

58, Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

JM Marvel Hotel & Spa

JM Marvel Hotel & Spa

16, Hàng Da, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Pod Hotel

Pod Hotel

53, Hàng Chiếu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khách sạn Art Trendy Hotel

Khách sạn Art Trendy Hotel

6, Hàng Bút, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khách Sạn Hanoi O Gallery Premier Hotel & Spa

Khách Sạn Hanoi O Gallery Premier Hotel & Spa

122, Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

New Vission Hotel

New Vission Hotel

68C - 70, Hàng Bồ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khách sạn New Vision

Khách sạn New Vision

68, Hàng Bồ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hà Nội Alibaba Hotel

Hà Nội Alibaba Hotel

39A, Hàng Bè, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ha Noi Caballos Hotel

Ha Noi Caballos Hotel

39, Phố Hàng Bè, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Luminous Viet Hotel

Luminous Viet Hotel

Số 77 - 79, Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới