Khách sạn Sài Gòn | 41-47, Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Khách sạn Sài Gòn

41-47, Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 299 734

(84-8) 38 299 734

(84-8) 38 291 466

saigonhotel@hcm.vnn.vn

Khoảng giá: Chưa xác định.

 

 

Khách sạn Sài Gòn tại 41-47, Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới