loading...
Khách sạn Sài Gòn | 41-47, Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Khách sạn Sài Gòn - Đường Đông Du

41-47, Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 299 734(84-8) 38 291 466(84-8) 38 299 734(84-8) 38 291 466(84-8) 38 299 734

saigonhotel@hcm.vnn.vn

Khoảng giá: Chưa xác định.

Loading...
Loading...
script" src="http://st-n.ads1-adnow.com/js/adv_out.js">

loading...

Các dịch vụ Đường Đông Du

Loading...

Tỉnh thành


Mạng xã hội