Khách sạn Thắng Lợi | 14, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Khách sạn Thắng Lợi

14, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 304 989

(84-8) 39 304 989

Khoảng giá: Chưa xác định.

 

 

Khách sạn Thắng Lợi tại 14, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới