Khách sạn Thiên Thảo | 89, Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh

Khách sạn Thiên Thảo

89, Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 291 440

(84-8) 39 291 440

(84-8) 39 291 442

thienthao.hotel@hcm.fpt.vn

Khoảng giá: Chưa xác định.

 

 

Khách sạn Thiên Thảo tại 89, Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới