Khách sạn Viễn Long | 406, Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

Khách sạn Viễn Long

406, Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 539 936

(84-8) 38 539 936

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định.

 

 

Khách sạn Viễn Long tại 406, Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới