New World Saigon Hotel | 76, Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

New World Saigon Hotel

76, Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 228 888

(84-8) 38 228 888

Khoảng giá: Chưa xác định.

 

 

New World Saigon Hotel tại 76, Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới