Sao Hotel | 24, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Sao Hotel

24, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 233 999

(84-8) 38 233 999

(84-8) 38 232 888

saohotel@hcm.fpt.vn

Khoảng giá: Chưa xác định.

 

 

Sao Hotel tại 24, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới