Quán gà ta Ánh Tuyết

Quán gà ta Ánh Tuyết

118, Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Gà ta Sơn Ca

Gà ta Sơn Ca

83, Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Quán gà ta Sơn Ca

Quán gà ta Sơn Ca

96, Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Quán ăn Khương Loan

Quán ăn Khương Loan

152, Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Quán ăn Hồng Phát

Quán ăn Hồng Phát

80, Phan Xích Long, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh

Quán ăn Hải Sơn

Quán ăn Hải Sơn

84, Phan Xích Long, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh

Gà ta Thanh Lam

Gà ta Thanh Lam

83, Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Quán Sơn Ca

Quán Sơn Ca

23, Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Quán vịt số 6

Quán vịt số 6

7, Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Quán ăn

Quán ăn

460, Hòa Hảo, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

Quán ăn 239 Bảy Nị

Quán ăn 239 Bảy Nị

239, Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Quán ăn A-Quây

Quán ăn A-Quây

126, Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Quán ăn Gà Ta

Quán ăn Gà Ta

69, Tản Đà, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

Cơ sở chế biến vịt quay

Cơ sở chế biến vịt quay

35, Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, Hồ Chí Minh

Quán Gà Ta Tam Kỳ

Quán Gà Ta Tam Kỳ

137, Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới