Mỹ nghệ thăng long truyền thống - Quảng Hưng Long

Mỹ nghệ thăng long truyền thống - Quảng Hưng Long

50, Hàng Hòm, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cặp túi, quà tặng lưu niệm

Cặp túi, quà tặng lưu niệm

39, Hàng Hòm, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thủ công mỹ nghệ

Thủ công mỹ nghệ

95, Hàng Gai, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghĩa Lợi Shop

Nghĩa Lợi Shop

67, Hàng Gai, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Minh Đức Shop

Minh Đức Shop

59, Hàng Gai, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thanh Vân Silk

Thanh Vân Silk

37, Hàng Gai, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty thủ công mỹ nghệ Hoa Lư

Công ty thủ công mỹ nghệ Hoa Lư

13, Hàng Gai, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thái Hòa Souvenir

Thái Hòa Souvenir

42, Hàng Bồ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Viet Craft

Viet Craft

86, Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lacquer Shop

Lacquer Shop

40, Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đồ gỗ Vạn Lợi

Đồ gỗ Vạn Lợi

16A, Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dân Chủ Handicrafts

Dân Chủ Handicrafts

57B, Đinh Tiên Hoàng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

The insects world Nature

The insects world Nature

6, Ấu Triệu, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đặc sản Núi Việt

Đặc sản Núi Việt

232, Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới